30 mei 2017

Persbericht: Lerarentekort? Omarm de hybride docent!

Eén op de vijf hoogopgeleide Nederlanders zegt voor de klas te willen staan als ze dat kunnen combineren met ander werk. Eén op de acht leraren in het voortgezet onderwijs werkt al hybride. Het is tijd om de hybride docent te omarmen.

Hybride Docent: een andere kijk op leraren
Vandaag is uitgebreid onderzoek gepresenteerd naar een onderbelicht aspect van de (onderwijs)arbeidsmarkt: het hybride werken. Dit onderzoek wijst uit dat veel getalenteerde en gemotiveerde mensen hun kennis willen delen met de jongere generatie. Als hoogopgeleiden de kans krijgen om in combinatie met hun huidige of een andere baan op een school te werken zegt 1 op de 5 voor de klas te willen staan. Daarnaast werkt 1 op de 8 leraren in het voortgezet onderwijs op dit moment op eigen initiatief al hybride en heeft 2 op de 3 leraren daar interesse in. Hybride werken kan daarmee een oplossing voor het lerarentekort bieden. Marius Bilkes, initiatiefnemer van Hybride Docent: “Voor de onderwijssector biedt dit een enorm potentieel. Niet alleen voor het behouden van leraren voor de onderwijssector, maar ook voor het aantrekken van nieuwe, in de praktijk gewortelde docenten. Stel je voor wat voor impuls een slimme app-ontwikkelaar aan het vak Informatica geeft!”

Interessant werk belangrijker dan hoog salaris
Docenten die op dit moment hybride werken doen dit voornamelijk vanwege de afwisseling en ontwikkeling die zij daarmee ervaren. Een veel kleiner deel noemt financieel rondkomen als drijfveer om een onderwijsbaan te combineren met ander werk. Volgens hybride docenten maakt het combineren van werk het lesgeven aantrekkelijk. Bovendien ervaren zij meer loopbaanmogelijkheden. 

Iedereen een ervaring rijker
Hybride docenten geven aan meer te doen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. En leerlingen krijgen les van docenten die lesstof aan eigen ervaringen verbinden. Marius Bilkes: “Leerlingen zijn doorgaans enthousiast over de lessen van hybride docenten, omdat zij met echte praktijkvoorbeelden werken. Offertes maken, onderzoek doen, oplossingen voor klanten bedenken. Kinderen willen graag iets leren waarvan ze denken dat in de toekomst nodig te hebben.” Ook voor bedrijven loont het om medewerkers te laten lesgeven. Op school ontwikkelen werknemers leiderschap en doen zij waardevolle kennis op over de interesses en behoeftes van jongeren: hun toekomstige klanten en werknemers.

Uitdagingen voor hybride werken in het onderwijs
Op dit moment wordt het potentieel van hybride docenten onvoldoende benut en blijft hun meerwaarde te vaak onopgemerkt. Onbekendheid met mogelijkheden van hybride lesgeven en praktische uitdagingen liggen daaraan ten grondslag. Uitdagingen voor de toekomst liggen daarnaast in het behalen van bevoegdheden en in arbeidsrechtelijke vragen. Bij ziekte is het bijvoorbeeld niet altijd duidelijk welke werkgever waar verantwoordelijk voor is. Marius Bilkes: “Ons onderzoek laat zien dat een andere kijk op het werken als leraar veel kansen biedt. Het omarmen van hybride docenten zal niet alleen leiden tot meer en tevredener leraren, het zet het leraarschap ook weer midden in de maatschappij.  Het ontbreekt nog aan slimme routes om potentiële hybride leraren hun bevoegdheid te laten halen. Daar moet verandering in komen. De hybride docent is van groot belang voor de toekomst van het onderwijs.”

NOOT VOOR DE REDACTIE
Contact
Floor Eizema  +31 (0)6 51047998 / floor@hybridedocent.com

Over Hybride Docent
Hybride Docent zet zich in voor een andere kijk op leraren. Hybride Docent is een initiatief van voormalig hybride docenten Marius Bilkes en Kees van der Velden, in samenwerking met PBT en ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Kijk voor meer informatie op www.hybridedocent.nl

Klik hier voor de persmap met daarin o.a. factsheets met gegevens uit het onderzoek, een korte samenvatting weergegeven in een animatie en een drietal portretten van hybride docenten.

i q d

Deel dit bericht via: