28 mrt 2018

Succesvolle lancering web-app voor potentiële hybride docenten

In korte tijd, en zonder grote media-aandacht, is de app al ruim 150 keer ingevuld door geïnteresseerden. Een ontzettend mooi resultaat! Dit versterkt het beeld uit eerder onderzoek dat een grote groep mensen hybride wil werken, in het onderwijs én daarbuiten.

Deze groep van geïnteresseerden biedt kansen om de (te verwachten) tekorten te verkleinen als ook de samenwerking tussen scholen en hun omgeving te versterken. Van deze groep wil bijna de helft 3 dagen hun huidige baan behouden en 2 dagen in het onderwijs werken, ongeveer een kwart wil 4 om 1 dag werken.

Andere opvallende gegevens:

  • Ongeveer 45% wil lesgeven in het vo, 35% in het mbo en 20% in het po;
  • geïnteresseerden zijn verspreid over het hele land;
  • hoog opgeleid waarvan ongeveer 20% uit de bètahoek komt;
  • ongeveer 12% heeft al een bevoegdheid (de zogenaamde stille reserve).

Op naar de volgende stap
Het Expertisecentrum Hybride Docent blijft met deze groep geïnteresseerden in contact en blijft hen informeren over mogelijke stappen richting hybride docentschap. Op dit moment wordt met een aantal partijen uit het onderwijs, bedrijfsleven en met een aantal regionale samenwerkingen gesproken over het opzetten van instroomtrajecten voor hybride docenten.

i q d

Deel dit bericht via: