9 feb 2016

TNO Monitorrapportage: Job Twinning - Een opstap naar hybride docentschap (samenvatting en download)

Op 5 februari, tijdens de slotbijeenkomst van de pilot Job Twinning, heeft Jos Sanders van TNO de resultaten gepresenteerd van de monitor over de pilot.

Naast een aantal belangrijke aanbevelingen waren we erg tevreden met de conclusie van TNO dat Job Twinning een brugfunctie kan vervullen tussen onderwijs en bedrijfsleven en daarmee ook een eerste stap richting ons vergezicht van de Hybride Docent.

"Op basis van de overwegend positieve ervaringen van deelnemers in de pilot Job Twinning concluderen we dat Job Twinning de beoogde brugfunctie tussen onderwijs en bedrijfsleven kan vervullen. Die conclusie wordt versterkt door de grote wil van deelnemers om na afloop van de pilot op de een of andere manier door te gaan met ‘hun’ Job Twinning partner. Er is dus aan beide zijden van ‘de kloof’ een grote motivatie om die kloof zelf te overbruggen door nauw samen te werken met iemand ‘van de overzijde’."

Lees hier de samenvatting:

i q d

Deel dit bericht via: