Waarom zijn er hybride docenten?

Voordat we ingaan op waarom het goed is dat er (veel) hybride docenten zijn (meerwaarde), is het ook interessant om naar hun motieven te kijken. Waarom werken ze eigenlijk als hybride docent?

Motieven

Motieven van hybride docenten om banen te combineren zijn meestal positief. De één doet het om meer afwisseling in zijn werk te ervaren, de ander vanuit de wil om verder te ontwikkelen. Uit interviews blijkt dat passie voor het vak en het krijgen van energie uit een hybride baan belangrijke drijfveren zijn.

Meerwaarde van hybride docentschap: kwantitatief, kwalitatief en innovatief

Kwantitatieve redenen voor het hybride docentschap komen voort uit bijvoorbeeld de nood aan personeel. Vooral in de techniek hebben zowel onderwijsinstellingen als bedrijven problemen om mensen te vinden. Met dit beeld voor ogen is de nood aan docenten tweezijdig (of dubbel gelaagd): bedrijven hebben afgestudeerde studenten nodig en studenten hebben docenten nodig. Dat maakt op hoger arbeidsmarktniveau het docententekort een gezamenlijk probleem van onderwijs én bedrijfsleven.

Kwalitatieve meerwaarde

Voor zowel onderwijsinstellingen als bedrijfsleven is het van grote meerwaarde dat de aansluiting tussen onderwijs en praktijk wordt versterkt. Het binnenhalen van actuele kennis door middel van hybride docenten zorgt voor een grotere kans op het afleveren van ‘up-to-date’ studenten op de arbeidsmarkt.

Daarnaast leveren hybride docenten een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de motivatie onder leerlingen en draagt het bij aan een realistisch(er) beroepsbeeld.

Daarnaast zijn er ook innovatieve redenen te noemen voor het stimuleren van het hybride docentschap. Hiermee wordt gedoeld op nieuwe wensen, diensten of onderwijsvormen waarop middels het hybride docentschap beter kan worden ingespeeld en waarmee onderwijsinstellingen, bedrijven en professionals mee (kunnen) gaan met die toekomstige ontwikkelingen.

© 2022 HybrideDocent.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring