Wie is de hybride docent?

Dé hybride docent bestaat niet. Vele duizenden docenten combineren lesgeven met een andere baan. Hybride docenten doen dit vanuit verschillende soorten constructies, op verschillende onderwijsniveaus en vanuit verschillende achtergronden en sectoren.

Van alle medewerkers in het onderwijs (dus ook bijvoorbeeld onderwijsondersteunend personeel) werken er ongeveer 46.000 hybride (12%).

Gemiddeld is 9,8% van de docenten in het po, vo, mbo en hbo in Nederland hybride docent. Procentueel gezien wordt in het hbo het meest hybride gewerkt door docenten.

In het hbo gaat het om 12,4%, in het mbo om 10,9%, in het vo om 10.2% en in het po om 8.5%. In totaal gaat het dan om ruim 20.000 docenten.

Deze aantallen en percentages zijn zeer waarschijnlijk een onderschatting van het aantal en aandeel hybride docenten. Personen die via een detacheringsconstructie deels in het onderwijs (vanuit een bedrijf) of deels buiten het onderwijs (vanuit een onderwijsinstelling) werken, zijn niet in beeld omdat detachering niet centraal wordt geregistreerd.

Hoeveel les geeft een hybride docent eigenlijk…

De ‘gemiddelde’ hybride docent werkt tussen de 3 en 4 dagen in het onderwijs. In het mbo zie je een flink verschil tussen hybride docenten in de niet-technische sector die ruim 3 dagen lesgeven en hybride docenten in de technische sector die ongeveer 2,5 dag lesgeven. In het hbo geven hybride docenten ongeveer 2,5 dag in de week les. Hybride docenten in de technische sector in het hbo geven zelfs iets minder dan 2,5 dag les.

Kenmerken: meer en jongere mannen

Vrouwen voeren de boventoon in het onderwijs. Zeker in het po, maar dit geldt ook voor het vo, mbo en hbo. Hybride docenten zijn in vergelijking met ‘reguliere docenten’ vaker man. Alleen in het hbo zijn er net iets meer mannen dan vrouwen hybride docent.

Hybride docenten zijn gemiddeld iets jonger dan de niet-hybride docenten. In het mbo en hbo is de gemiddelde docent bijna 47 jaar oud, de gemiddelde leeftijd van de hybride docent in het mbo is 43 en in het hbo 45. Ook in het po en vo is de hybride docent gemiddeld een aantal jaren jonger. In het VO zelfs meer dan vier jaar.

Competenties

Persoonlijke (intrinsieke) motivatie, sociale vaardigheden, aanpassingsvermogen en assertiviteit worden door hybride docenten zelf genoemd als belangrijke persoonlijke competenties of sterktes om je succesvol staande te kunnen houden in twee banen in twee verschillende omgevingen.

Onder sociale vaardigheden verstaan ze bijvoorbeeld transparant kunnen zijn over je werkzaamheden, bewust integer handelen en en een goed gevoel voor de sociale context hebben.

Bij aanpassingsvermogen wordt vooral flexibiliteit, stressbestendig, leergierig en willen leren van anderen genoemd.

Bij assertiviteit gaat het bijvoorbeeld om onderhandelingsvaardigheden en grenzen kunnen stellen.

Verantwoording

Bovenstaande gegevens komen uit een aantal onderzoeken naar hybride docentschap van het Expertisecentrum zelf of in samenwerking met andere partners. De onderzoeken zijn hier terug te vinden en te lezen.

© 2022 HybrideDocent.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring