De Hybride Docent: Value Case

In deze online publicatie vindt u de belangrijkste resultaten en inzichten die in 2016 en 2017 zijn opgedaan in een uitgebreid onderzoek naar de potentiële bijdrage van het hybride docentschap aan:

  • Het terugdringen van lerarentekorten;
  • het behoud van docenten voor het onderwijs;
  • het aantrekkelijker maken van de leraren(loop)baan;
  • up-to-date onderwijs dat aansluit op de maatschappij van nu.

Geen business case

We brengen onze bevindingen en aanbevelingen in de vorm van een value case. Anders dan de meer bekende business case, nemen we niet de financiële kosten en baten van het aanjagen van het hybride docentschap als primair uitgangspunt, maar de waardecreatie voor diverse stakeholders - evenals de spanningen daartussen. 

Doelstelling value case

De doelstelling van deze Value Case is het blootleggen van de argumenten voor meer hybride docenten in het onderwijs. Deze kunnen voor zoveel mogelijk stakeholders dienen als verantwoorde redenen om te investeren, te bewegen, te overwegen, te stimuleren of ervoor open te staan. Daarvoor is het ook nodig dat de tegenargumenten zorgvuldig afgewogen worden. Door het opmaken van een balans, hopen we hiermee de waarde samen met de kritische kanttekeningen te kunnen schetsen.

Online publicatie

De gehele publicatie is te lezen via deze link.