Juridische handreiking

Een hybride docent heeft bij het combineren van banen te maken met verschillende werkomgevingen en dus ook met verschillende regels en verplichtingen waaraan voldaan moet worden. Voorop staat dat het succes van ‘combibanen’ in het onderwijs afhangt van de wil van de betrokken partijen om vorm te geven aan de arbeidsrelatie. Als expertisecentrum delen we daarvoor graag de inzichten uit de bijgevoegde juridische notitie. 

Capra Advocaten

Het advocatenbureau Capra Advocaten heeft onderzoek gedaan naar de juridische aspecten van de verschillende manieren waarop een persoon banen kan combineren in het onderwijs. Hierbij zijn drie constructies onderscheiden; een constructie waarbij een baan in het onderwijs gecombineerd wordt met een ander dienstverband (als werknemer of ambtenaar), een constructie waarbij een baan in het onderwijs gecombineerd wordt met werkzaamheden als zelfstandige en een constructie waarbij een persoon werkzaamheden in een andere omgeving verricht op basis van detachering.

Notitie juridische aandachtspunten bij hybride docentschap

In de 'Notitie juridische aandachtspunten bij hybride docentschap' zijn verschillende aandachtspunten in kaart gebracht die zich bij ieder van de constructies kunnen voordoen. Hierbij wordt stilgestaan bij verschillende rechtspositionele thema’s die van belang zijn voor hybride docenten en per thema wordt, voor zover nodig, ingegaan op het verschil in constructies.

Notitie Wet DBA voor zelfstandigen

Als aanvulling op de 'Notitie juridische aandachtpunten bij hybride docentschap' is er de 'Notitie
Wet DBA voor zelfstandigen
'. Voor zelfstandigen geldt dat met ingang van 1 mei 2016 de ‘VAR’ (Verklaring arbeidsrelatie) is afgeschaft. Daarvoor in de plaats is de ‘Wet DBA’ (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties) gekomen. Vanwege de vele vragen en onduidelijkheid over de uitvoering van de Wet DBA heeft het Ministerie van Financiën aangegeven dat de controle op de uitvoering is uitgesteld tot 1 januari 2020.

Neem contact op met ons voor meer informatie

Mocht u (één van) deze documenten willen opvragen en/of meer informatie willen over de juridische kant van het combineren van banen in het onderwijs, neem dan contact met ons op.