Publicaties

De komende jaren wil Hybride Docent dat het structureel combineren van banen in het onderwijs vanzelfsprekender én bekender wordt. Daarom zetten we als expertisecentrum onder andere in op onderzoek op het gebied van hybride docenten (en de methodiek Job Twinning). Uitkomsten vindt u op deze pagina.

Factsheets 2017: daar zijn de Hybride Docenten


Het aantal mensen met twee banen groeit; van 5,4% in 2003 naar 7,5% in 2014. Docenten die dit doen, noemen we hybride docenten.

Maar waar zijn ze te vinden? Waarom combineren ze? En zijn er meer mensen die dit willen?

Brochure 2016: Hybride docent


In deze publicatie besteden we aandacht aan zowel het 'vergezicht' van de hybride docent als aan job twinning en andere inspirerende voorbeelden. We hopen hiermee zoveel mogelijk mensen te bewegen hun kwaliteiten in te zetten in het onderwijs en daarbuiten.

Infographic arbeidsmarktanalyse 2015: 'daar zijn de Hybride Docenten'


Het aantal mensen met twee banen groeit: van 5,4% in 2003 naar 7,5% in 2014. Docenten die dit doen, noemen we hybride docenten: 14,4% van alle docenten combineert banen. Maar waar zijn ze te vinden? Wat voor combinaties maken ze? En waarom combineren ze? Samen met TNO zoeken we het uit!

Actieonderzoek: Crux van het combineren


Samen met TNO en Deell hebben we onderzoek gedaan naar de kansen en keerzijdes van gecombineerde werkrollen, beroepen en (loop)banen. 

De volledige long read, over de 'Crux van het combineren', is hier te lezen.

Monitorrapportage pilot Job Twinning door TNO


Op 5 februari tijdens de slotbijeenkomst van de pilot Job Twinning heeft Jos Sanders van TNO de resultaten gepresenteerd van de monitor over de pilot.

Naast een aantal belangrijke aanbevelingen waren we erg tevreden met de conclusie van TNO dat Job Twinning een brugfunctie kan vervullen tussen onderwijs en bedrijfsleven en daarmee ook een eerste stap richting ons vergezicht van de Hybride Docent.

Lees hier de samenvatting: