Wat is een hybride docent?

Hybride docenten. Nooit van gehoord? Er zijn in Nederland zo’n 10.000 hybride docenten in het voortgezet onderwijs die hun baan voor de klas vaak op eigen initiatief combineren met een andere baan. Denk aan docenten in het voortgezet onderwijs, die daarnaast ook ambtenaar, ondernemer, onderwijsinnovator of leraar-opleider zijn.

Eén op de acht docenten in het voortgezet onderwijs heeft meerdere banen. Deze hybride docenten combineren voornamelijk banen vanuit positieve motieven en ervaren hierbij voordelen voor zichzelf en voor de werkgevers. Daarnaast zou één op de vijf hoogopgeleiden les willen geven als ze dit kunnen combineren met hun huidige of een andere baan. Hybride werken kan  dan ook een middel zijn om in te spelen op de constante uitdaging om voldoende goede docenten te vinden en te behouden en het verbreedt de loopbaanmogelijkheden voor docenten.

Hybride docenten openen deuren en verbinden verschillende werelden

Hybride docentschap biedt een andere kijk op leraren, een vernieuwende kijk, die breekt met het beeld van het leraarschap als fuik en oog heeft voor de brede mogelijkheden die het leraarschap te bieden heeft. Dit sluit mooi aan bij een aantal grote uitdagingen waar het voortgezet onderwijs in Nederland de komende jaren voor staat. Allereerst de noodzaak om tot de wereldtop te blijven behoren als het gaat om de kwaliteit van onderwijs. Innovatie en vernieuwing zijn hiervoor onmisbaar. Ten tweede moeten er voldoende topdocenten zijn die dit onderwijs in de praktijk brengen. Daarnaast verandert de manier waarop jonge professionals aankijken tegen werk en hun carrière: steeds minder mensen kiezen voor één baan voor het leven. Afwisseling, brede ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid worden steeds belangrijker.

Aankondiging 'Handreiking hybride werken in het onderwijs'

Als expertisecentrum weten we steeds meer over hybride werken in het onderwijs (klik hier voor de uitkomsten van het meest recente onderzoek). In verschillende regio’s ontstaan nieuwe initiatieven waarbij we zelfs de eerste ‘hybride docent vacatures’ langs hebben zien komen.

Binnenkort (december 2017) brengen we een ‘handreiking hybride werken in het onderwijs’ uit voor werkgevers en werknemers. Hierin besteden we niet alleen aandacht aan bovengenoemd onderzoek, maar ook aan de ervaringen van hybride docenten, de uitdagingen voor hybride docenten en hun werkgevers, juridische aandachtspunten en andere nuttige informatie.