Betrokken partijen

Hybride Docent wordt ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. PBT (voorheen: Platform Bèta Techniek) is betrokken als partner. Voor het onderzoek is met diverse partijen samengewerkt. Deze partijen zijn terug te vinden in de onderzoeksverantwoording (klik hier).