Job Twinning

Op de website www.jobtwinning.nl is uitgebreide informatie te vinden over Job Twinning met ondere andere filmpjes en interviews met deelnemers, uitleg over job twinnen, stappenplannen, tips en trics, etc.

Job Twinning is een professionaliseringsactiviteit waarbij leren van en met elkaar centraal staat. Professionals uit het onderwijs maken samen met iemand uit een andere sector, zoals het bedrijfsleven en gemeentelijke -, maatschappelijke -, culturele- en welzijnsorganisaties werk van zelf gestelde ontwikkeldoelen. Tijdens enkele ontmoetingen, die bijvoorbeeld bestaan uit het bijwonen van trainingen en vergaderingen, het verzorgen van een gastles of het opzetten van een gezamenlijk project, gaan Job Twinning-koppels de professionele dialoog aan en komt een duurzaam contact tot stand.

Inspirerend initiatief

Met een inspirerend initiatief als Job Twinning hopen we zo veel mogelijk mensen te bewegen hun kwaliteiten in te zetten om te onderzoeken wat het onderwijs en de wereld daarbuiten voor elkaar kunnen betekenen. Job Twinning is dan ook een startpunt van/voor kruisbestuiving. Mogelijk is het voor sommigen zelfs een laagdrempelige eerste stap richting hybride docentschap, waarbij professionals uit het onderwijs en daarbuiten de mogelijkheid krijgen (onder begeleiding) te proeven van een ander werkveld, zonder dat zij de zekerheden van hun huidige baan op hoeven te geven.

Meer informatie

Wilt u meer weten over Job Twinning en/of bent u nieuwsgierig naar de ervaringen van deelnemers? Kijk op de website www.jobtwinning.nl.