PO Samen Leren

Opdrachtgevers: SCO Delft/Octant/PCPO Westland/Pabo Inholland
Looptijd: 2017
Aantal deelnemers: ruim 100 deelnemers
Waardering deelnemers: Ruim boven 8 voor zowel programma als organisatie

Het vormgeven van de inhoud voor en het organiseren van een evenement ter afsluiting (en doorstart) van een samenwerking op het gebied van samen opleiden tussen een verschillende besturen in het primair onderwijs en een pabo. Cruciaal voor het succes van dit evenement was het begeleiden van professionele leergemeenschappen in aanloop naar het evenement. Zij werden hierbij ondersteunt om workshops vorm te geven die voor een belangrijk deel de inhoud vormden van het evenement.