'Ik heb wel het gevoel dat ik steeds mezelf ben, maar ik merk ook dat ik me steeds aanpas aan de context.'

Hybride docent Bart Giethoorn; een duizendpoot in het onderwijs

Bart Giethoorn is docent natuurkunde op een middelbare school én eigenaar van Playbook Gamification. Als zzp’er geeft Bart trainingen in ‘praktische gamification’ aan docenten met als doel om zoveel mogelijk leerlingen een gevoel van autonomie, betrokkenheid en groei mee te geven en open te staan voor differentie in het klaslokaal. ‘Als trainer leer ik beter na te denken over het onderwijs. […] Mijn klaslokaal is mijn proeflokaal of laboratorium. Ik kan daar oefenen met de dingen die ik bedenk.’

Ervaringen uit verschillende contexten inzetten
Vanuit zijn rol als zzp’er werkt Bart ook bij de TU Delft met vo-scholieren die een excellentie-programma bij de universiteit volgen. ‘Daar doet onze school ook aan mee. Ik heb daar dus leerlingen zitten die ik nu les geef of die het excellentie-programma twee jaar geleden hebben gevolgd en die ik in het verleden les heb gegeven. Ik heb daardoor de schoolvisie goed in beeld. Ik weet hoe de leerlingen erin staan, want ik praat veel met ze. Ik kan ze vertellen hoe het is bij de universiteit waar ik zelf gestudeerd heb […] en waar ik nu ook in de organisatie zit.’ Bart legt uit dat hij het heel ‘krachtig’ vindt om deze beelden en ervaringen uit verschillende contexten te combineren en in te zetten. ‘Als ik met mensen van de universiteit praat over de financiën, dan kan ik zeggen welke impact dit heeft op leerlingen én op docenten. Ik verbaas me hoe effectief dat is op dit moment.’

Expertise en innovatie binnen de school
‘Mensen weten dat ik naast docent ook nog zzp’er ben. Vanuit de directie wordt dit heel erg gewaardeerd. Heel praktisch, ze vragen me bepaalde dingen vanuit mijn rol als docent-trainer. Dat is fijn.’ Het heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat er via het LerarenOntwikkelFonds (LOF) subsidie is aangevraagd en dat er een innovatie binnen de school in gang is gezet. ‘Dat komt puur door mijn andere werk. Ik kende het LOF niet, maar op een gegeven moment gaf ik ergens een workshop op een conferentie en heb toen gesproken met iemand die in de jury zit van het LOF.’ Via Bart werd vervolgens een aanvraag voor subsidie ingediend. ‘De school profiteert nu van mijn expertise en het feit dat er innovatie is binnen de school en zij hoeven daar niet zelf voor te betalen doordat er subsidie voor is. Dat is dus voor een groot deel tot stand gekomen doordat ik ook als zelfstandige werk.’

Goodwill en acceptatie: voorwaarden voor hybride docentschap
Binnen de verschillende werkvelden neemt Bart verschillende rollen aan. ‘Ik heb wel het gevoel dat ik steeds mezelf ben, maar ik merk ook dat ik me steeds aanpas aan de context. Het is niet dat ik me heel anders ga gedragen maar ik ben me er wel van bewust dat ik de ene keer meer in mijn docentrol zit, dan in mijn rol van projectmanager en dan in mijn trainersrol.’ Bart geeft aan dat het voor een hybride docent niet alleen belangrijk is zich aan te passen aan de werkcontext, maar dat het misschien nog wel belangrijker is een ‘prettig persoon’ te zijn. ‘Ik denk dat het overal belangrijk is maar dat het specifiek een voorwaarde is voor hybride docentschap.’ Dit heeft volgens Bart alles te maken met ‘goodwill’ en ‘acceptatie’. ‘Je werkt voor verschillende partijen en het is fijn als je tegen je leidinggevende kunt zeggen: “ik ben nu voor mijn andere werk bezig dus ik heb nu geen tijd”. Dan ben ik bijvoorbeeld bezig met een plan voor TU Delft en dan moet ik kunnen zeggen: “we hebben nu dit afgerond […] Ik moet me nu even daarop focussen”.’ Ook collega’s dienen open te staan voor hybride docentschap. ‘Het gaat er vooral om dat je een school hebt waarbij het geaccepteerd wordt en dat het niet in de weg staat van een goede band met je collega’s.’

Voor meer informatie over Bart kunt u ook dit interview beluisteren bij EenVandaag.