Wat is een hybride docent?

Het woord ‘hybride’ verwijst naar bijvoorbeeld de hybride auto, een voertuig dat door een combinatie van twee krachtbronnen aangedreven wordt. In een hybride loopbaan wordt de loopbaan dus aangedreven door een combinatie van twee banen. En juist in de combinatie van banen vindt men dan mogelijk de persoonlijk ideale loopbaan waarin men zich bijvoorbeeld verder kan ontwikkelen, meer afwisseling, betekenis en werkplezier geniet of een gezonde balans in werkbelasting ervaart. Iets wat men niet kan vinden in één van de banen afzonderlijk.

Begripsbepaling

Het gebruik van de term ‘hybride docent’ heeft geen wetenschappelijke oorsprong. Onderzoek naar werkenden die banen combineren, is schaars. In het geven van een naam aan dit fenomeen verwijst (internationale) literatuur naar een diversiteit aan termen zoals ‘combinatiebaan’, ‘stapelbaan’, ‘moonlighting’, ‘multiple job holding’, ‘multi-jobbing’, ‘portfolio careers’, ‘job slashing’ of ‘parallel careers’. Er zit nauwelijks verschil tussen wat men onder deze termen verstaat, behalve de discipline van waaruit de term is ontstaan.

Definitie

De definitie die wij hanteren probeert inzichtelijk te maken of er sprake is van een hybride docentschap. Technisch hanteren we de volgende uitgangspunten:

Een hybride docent …

  • Combineert gelijktijdig of in één schooljaar twee of meer (onderwijs)banen of (onderwijs)rollen;
  • heeft een hoofdbaan (meeste uren) als docent welke wordt gecombineerd met een baan in loondienst of als zelfstandige, hierbij is gedeeltelijke detachering ook een mogelijkheid;
  • of andersom: dan is het docentschap de tweede baan en werkt men in de hoofdbaan elders in loondienst of zelfstandige, hierbij is gedeeltelijke detachering ook een mogelijkheid.

Verder:

  • Hoeveel uur er in meerdere banen wordt gewerkt is niet relevant;
  • de contractvorm in elk van de banen is niet relevant;
  • de motivatie om te combineren is niet relevant;
  • het hybride docentschap kan ook een tijdelijke (afgesproken) combinatie zijn, maar gaat verder dan bijvoorbeeld gastdocentschap.

Hybride werken

Naast hybride docenten zijn er in het onderwijs ook andere mensen die hybride werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hybride instructeurs (meer weten over ‘instructeurs‘), maar ook hybride experts (bijvoorbeeld hybride techniekopleiders) zijn hiervan voorbeelden.

© 2022 HybrideDocent.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring