ONDERZOEK

Het hybride docentschap een stap verder brengen

Hybride docenten. Nooit van gehoord? Er zijn in Nederland duizenden hybride docenten die hun baan voor de klas combineren met een andere baan. Denk aan docenten die naast hun baan als docent ook ambtenaar, ondernemer, onderwijsinnovator of lerarenopleider zijn.

Onderzoek naar hybride docentschap in de volle breedte is ontzettend belangrijk. Niet alleen om aannames te kunnen toetsen, maar vooral ook om de uitkomsten te gebruiken om het hybride docentschap te laten groeien en een nog grotere, zowel kwalitatief als kwantief, rol in het onderwijs te kunnen vervullen. Vragen stellen en onderzoeken is hierbij cruciaal.

Er is weinig onderzoek gedaan, ook internationaal, naar professionals die banen combineren, laat staan naar hybride docenten. In 2019 heeft de Sociaal Economisch Raad (SER) zich verdiept in het fenomeen van banen combineren in Nederland (zie verkenning). Honderdduizenden mensen combineren banen in Nederland en uit ons eigen onderzoek blijkt dat daar duizenden docenten tussen zitten.

Wat kunnen we van ze leren? En wat kunnen we van de ervaringen van hun werkgevers leren? En hoe kunnen we met deze kennis het hybride docentschap verder brengen? Antwoorden op deze en vele andere vragen kunt u teruglezen in de diverse onderzoeken.

De afgelopen jaren heeft het expertisecentrum Hybride Docent uitgebreid onderzoek gedaan en laten doen naar het hybride docentschap met diverse partners. Bij publicaties kunt u de uitkomsten vinden van onderzoeken waar we direct bij betrokken zijn geweest, bij overig zijn bijvoorbeeld interessante publicaties van de Fontys Hogeschool over hybride docentschap te vinden. RAAK-Publiek is een nieuw project gestart eind 2021, meer informatie is de komende tijd te vinden op RAAK-Publiek.

© 2022 HybrideDocent.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring