Overige projecten

Marius Bilkes en Kees van der Velden, de initiatiefnemers van het Expertisecentrum Hybride Docent, zijn de afgelopen jaren betrokken geweest bij een groot aantal andere (onderwijs)projecten. Hieronder zijn een aantal projecten uitgelicht waarin Bilkes en Van der Velden, soms samen met enkele netwerkpartners, verantwoordelijk voor zijn geweest.

  • Lead & Learn: Lead & Learn is een ontwikkeltraject voor middenmanagers uit het voortgezet onderwijs.
  • Regionale aanpak lerarentekort Leiden / Duin- en Bollenstreek: Planvorming en uitvoering in het kader van ‘regionale aanpak lerarentekort’ in Leiden, Duin- en Bollenstreek
  • Inwerk 2-daagse: Deze tweedaagse is onderdeel van een bredere ‘Inwerkimpuls’, een initiatief van de VO-academie gericht op het versterken van inwerkprogramma’s op scholen in het voortgezet onderwijs.
  • Job Twinning: Job Twinning is een professionaliseringsactiviteit waarbij leren van en met elkaar centraal staat.
  • Analyse onderwijsarbeidsmarkt BIT-leraren: Verzamelen, structureren en analyseren van data over de onderwijsarbeidsmarkt van leraren in de bèta, ICT en techniek (BIT).
  • Teach & Learn: Teach & Learn was een ontwikkeltraject en leernetwerk voor leraren uit het voortgezet onderwijs.
  • Codestarter: Met Codestarter hadden we als doel gesteld om zoveel mogelijk kinderen kennis te laten maken met probleemoplossend denken.
  • PO Samen Leren: Het vormgeven van de inhoud voor en het organiseren van een evenement ter afsluiting (en doorstart) van een samenwerking op het gebied van samen opleiden tussen een verschillende besturen in het primair onderwijs en een pabo.