22 mei 2018

Leraar-ambtenaar worden?

Bij het Ministerie van OCW staan een viertal hybride docent vacatures open, zogenaamde leraar-ambtenaar vacatures.

  • Drie leraar-ambtenaren die vanuit de beroepspraktijk (po, vo en mbo) een bijdrage willen leveren aan de implementatie van de Wet beroep leraar en het Lerarenregister voor het PO, VO en MBO.
  • Eén leraar-ambtenaar voortgezet onderwijs die mee gaat werken aan het lerarenbeleid in het vo.

Het ministerie heeft al een aantal jaar ongeveer tien hybride docenten in dienst. Lees meer over deze keuze van het ministerie in dit korte interview.

De vacature is te bekijken via onderstaand pdfbestand.

i q d

Deel dit bericht via: