13 nov 2015

Inspirerende bijeenkomst Job Twinning

Op 13 november ’15 zijn in het Huis Utrecht deelnemers aan de pilot Job Twinning bij elkaar gekomen om ideeën uit te wisselen, inspiratie op te doen, feedback te geven over de pilot en vooruit te kijken.

Deze bijeenkomst bevestigde ons beeld dat het samenbrengen van mensen uit het onderwijs en daarbuiten prachtige gesprekken oplevert. De hele middag is enthousiast overlegd in verschillende samenstellingen en werkvormen. Hierbij is waardevolle data verzameld door de onderzoekers van TNO over de pilot en heeft de organisatie veel input gekregen over de huidige pilot. Ook hebben wij na deze bijeenkomst de indruk gekregen dat het contact voor (een aantal van) de deelnemers niet stopt na het afronden van de pilot.

We danken alle aanwezigen en wensen iedereen veel plezier en succes met de Job Twinning-activiteiten die nog in het verschiet liggen.

i q d

Deel dit bericht via: