15 feb 2016

Slotbijeenkomst Pilot Job Twinning 2015

Op 5 februari 2016 zijn in de RET Remise Beverwaard deelnemers van en andere geïnteresseerden in de pilot Job Twinning 2015 bij elkaar gekomen om terug te blikken, feedback te geven en ideeën uit te wisselen over de toekomst van job twinning.

De bijeenkomst werd gestart met een presentatie van Jos Sanders, onderzoeker van TNO, over de uitkomsten van de monitoring van de pilot Job Twinning. Tijdens de presentatie ontstond al een levendige discussie over deze uitkomsten.

Als tweede deel van de slotbijeenkomst werd dieper ingegaan op uitkomsten van de arbeidsmarktanalyse en de infographic ‘Daar zijn de hybride docenten’ die op basis van analyse is gemaakt. Ook is aandacht besteed aan een aantal ‘typen hybride docenten’ die zijn vormgegeven aan de hand van interviews met hybride docenten. Onder de deelnemers kwam een geanimeerde discussie op gang, waarin vooral de vraag ‘hoe nu verder?’ centraal stond.

De discussie illustreerde dat er veel enthousiasme is voor kruisbestuiving tussen scholen en bedrijven en dat job twinning-activiteiten zeer waardevol zijn. Ook werd tijdens de discussie nogmaals duidelijk dat voor velen nog steeds een duidelijke kloof zichtbaar is tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Hiermee werd ons beeld dat bijeenkomsten als deze waardevol zijn, bevestigd. Het biedt ons belangrijke input met betrekking tot de vraag ‘wat werkt?’ en ‘wat is er nog meer mogelijk om een brug te slaan tussen docenten en mensen uit het bedrijfsleven’?

We danken alle aanwezigen en vinden zijn verheugd dat meer dan de helft van de deelnemers graag activiteiten op het gebied van job twinning wil voortzetten.

Wilt u meer weten over de Pilot Job Twinning, de gepresenteerde onderzoeksresultaten en/of wilt u als organisatie, docent of niet-docent meedoen aan ons job twinning-traject? Kijk op onze website www.hybridedocent.nl of stuur een e-mail naar info@hybridedocent.com

i q d

Deel dit bericht via: